Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Uzzināt vairāk

Juridiskie pakalpojumi
  • Cena 20 €
  • Mājas lapa:  
  • Adrese: Marijas iela 1, Rīga
  • Tālruņa numurs: Parādīt numuru
  • Rubrika:Pakalpojumu piedāvājums
Laulības šķiršānas./ Расторжение брака.

-Vienošanās par laulības šķiršanu pie notāra minimālos termiņos.
-Laulības šķiršanas lietas tiesas ceļā, ja laulātie nevar vienoties.
-Ģimenes strīdi ar ārvalsts pilsoņu piedalīšanos.
-Laulāto kopīpašuma sadale.
-Uzturlīdzekļu piedziņa, uzturlīdzekļu apmērā samazināšna vai palielināšana.
-Par bērna dzīvesvietas noteikšanu.
-Saskarsmes kārtības ar bērnu noteikšana pēc laulības šķiršanas.
-Paternitātes apstrīdēšana, atcelšana vai paternitātes fakta noteikšana tiesas kārtībā.
-Bērna uzvārda maiņa.
-Adopcija, aizbildnība un vecāku aizgādnības tiesības.
-Pilnīga aizgādnības tiesību atņemšana.
-Vecāku un bērnu savstarpēju tiesību un pienākumu jautājumi.

Aģentūra «Alianse Baltija».
Rīga, Marijas iela 1, 3 stāvs (pretī dzelzceļa stacijas pulkstenim, vienā ēkā ar «Latvijas Balzams» veikalu).

Расторжение брака.

-Соглашение при разводе нотариального порядка за минимальный срок.
-Бракоразводные дела в судебном порядке, если супруги не могут договориться.
-Семейные споры с участием иностранных граждан.
-Раздел совместного имущества супругов.
-Взыскание алиментов, увеличение или уменьшение размера алиментов.
-Об определении места жительства ребёнка.
-Установление порядка общения с ребёнком после развода.
-Оспаривание, лишение отцовства, либо установление в судебном порядке факта отцовства.
-Смена фамилии ребёнка.
-Усыновление (удочерение), опека и родительское право попечения.
-Полное лишение права попечения.
-Вопросы взаимных прав и обязанностей родителей и детей.

Агентство «Alianse Baltija».
Рига, улица Марияс». 1, 3 этаж (напротив часов железнодорожного вокзала, в одном здании с магазином «Latvijas Balzams»).

Iesniegšanas datums: 15.02.18